Inne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obowiązek szkolny i jego ekzekucja

Obowiązek szkolny i jego egzekucja I. OBOWIĄZEK SZKOLNY Obowiązek szkolny wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm). Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 tej ustawy. Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie...