Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin dowozu

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW Z TEREN GMINY WIELGIE Podstawa prawna: Art. 32 ust.5,6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017, poz. 59 ze zmianami). 1.Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Gmin

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw DZ.U. z 2014r. poz.811. Rozdział I POSTANOWIENIA OG

Regulamin tworzenia oddziałów sportowych przy szkole podsatwowej i gimnazjum w r.sz. 2016/2017

Regulamin tworzenia oddziałów sportowych przy Szkole Podstawowej r.sz. 2016/2017 Załączniki: 1. Podanie 2. Oświadczenie

Regulamin rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

R REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIELGIEM WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI Regulamin powstał w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ZPO w Wielgiem

ZARZĄDZENIE NR 05/2012 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem z dnia 09.05.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole

Regulamin rekrutacji do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w r.sz. 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WIELGIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustaw

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - szkoła podstawowa

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania