Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wypadków

Rejestry wypadków uczniówszkoły podstawowej i gimnazjum są prowadzone dla każdej placówki osobno przez wicedyrektorów.

Księga uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Księga uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzona jest osobno dla każdej placówki przez dyrektora szkoły.

Książka ewidencja dzieci z obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum

Książka ewidencji dzieci z obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzona jest osobno dla każdej placówki przez dyrektora szkoły.