Ruch w przedszkolu - Obszar nr 1 - Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

SCENARIUSZ ZABAW GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 3-4 LETNICH

                       

 

 

Temat zajęcia:  RUCH TO ZDROWIE (przybory: bramki, kręgle, tamburyno).

Cele ogólne: rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe.

Cele operacyjne (dziecko):   

                              - poprzez udział w zabawach ruchowych ćwicząc, dba

                                 o swoje zdrowie,

                               - potrafi poruszać się po sali bez potrącania kolegów,

                              - potrafi właściwie zareagować na umowne sygnały,

                              - potrafi zachować równowagę ciała w czasie zabaw.

Metody pracy:

             - słowna −  objaśnienia, rozmowa, instrukcje;

            - oglądowe − obserwacja, pokaz;

             - czynne − zadań stawianych dzieciom do wykonania.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Środki dydaktyczne: nagranie piosenki pt. „Deszczyk”, bramki, kręgle, tamburyno, znaczki.

 
 

Przebieg zajęcia:

 1. 1.     Marsz sygnalizujący rozpoczęcie zabawy przy piosence „Deszczyk”.
 2. 2.     Zabawa orientacyjno porządkowa „Idą dzieci do przedszkola”.

      Dzieci maszerują po sali w różnych kierunkach. Na hasło „deszczyk” –

      dzieci chowają się w wyznaczonym miejscu. Na hasło „dzieci idą do 

      przedszkola” – ponownie maszerują w różnych kierunkach.

      3.   Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Pokaż”.

       Dzieci maszerują po sali jedno za drugim w kole. Na zapowiedź „pokaż

       rękami stopy, głowę, kolana, barki, ziemię, chmury itd.” –  dzieci

       wskazują tę część ciała , o której mówi nauczyciel.

4.   Zabawa z elementem czworakowania „Przejdź przez tunel”.

           Dzieci na polecenie nauczycielki rozpoczynają chód na czworakach przez

      utworzony z bramek tunel, by po jego przejściu wrócić normalnym

      krokiem na swoje miejsce.

 1. 5.       Ćwiczenia tułowia – skłony „Zepsuty pajacyk”.

Dzieci stoją w lekkim rozkroku, ręce wyprostowane, uniesione nad głową. Na sygnał kolejno opuszczają ręce, głowę, wykonują wolne skłony tułowia w przód  - pajacyk zepsuł się. Odpoczynek w siadzie skrzyżnym.

 1. 6.       Zabawa z elementem równowagi „Omiń kręgle”.

Kręgle ustawione są w linii prostej w odległości 30cm jeden od drugiego. Zadaniem dzieci jest przejście między kręglami tak, żeby ich nie przewrócić.

 1. 7.       Zabawa uspokajająca.

Marsz ze śpiewem po obwodzie koła.     

 1. 8.       Ewaluacja zajęcia.

      Określenie nastroju dzieci po zajęciu poprzez wybór odpowiedniego   

       symbolu mimicznego (znaczki dla każdego dziecka ).

    

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH

DLA DZIECI 5-6 LETNICH

                       

CEL OGÓLNY: Odkrywanie swoich możliwości.

CELE OPERACYJNE (dziecko):

 • uświadamia sobie własne możliwości psychofizyczne;
 • starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia;
 • jest sprawne ruchowo;
 • samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych.

METODY PRACY:

- słowna −  objaśnienia, rozmowa, instrukcje;

- oglądowe − obserwacja, pokaz;

 - czynne − zadań stawianych dzieciom do wykonania.

 

FORMY:  praca z całą grupą, praca indywidualna, praca zespołowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Cegiełki do ćwiczeń, szarfy do ćwiczeń, woreczki do ćwiczeń, lina, woreczki, Mega Bloki, kosz do celowania, skakanka, stroje gimnastyczne.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

Powitanie: 
„Wszyscy są, witam Was, na zabawę przyszedł czas,
jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy”
Dzieci witają się klaszcząc dłońmi o swoje ręce w parach, zabawę powtarzamy kilka razy.
I. Część wstępna:
1.  Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.
2.  Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Znajdź swój kolor”.

Dzieci „ubrane” w szarfy biegają w rozsypce. Na sygnał przybiegają do prowadzącej  i ustawiają się rzędem przed kolorami, które trzyma w rękach.

3. Ćwiczenia tułowia i równowagi – „Wiatraczki”.
Dzieci układają szarfę w kółeczko, na sygnał obiegają ją wkoło, na kolejny sygnał stają  w środku na jednej nodze z ramionami w bok.

4. Ćwiczenia stopy.
Siad „skulony” Szarfa na podłodze. Podnoszenie szarfy w górę stopami na zmianę, prawą  i lewą.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA - TOR PRZESZKÓD:

1. Marsz po linie z woreczkiem na głowie, ręce odwiedzione w bok, wrzucenie przyboru do  kosza.
2. Skoki zawrotne przez skakankę – przeskoki z odbicia z miejsca.

3. Przejście na czworakach między przeszkodami - woreczki - czworakowanie.
4. Pełzanie - podciąganie tułowia rękami do kolejnej przeszkody - ćw. siły mięśniowej.
5. Dziupla z Mega bloków- przejście przez otwór - skoki obunóż wokół przeszkody.
6. Siad skrzyżny w wyznaczonym miejscu -  zdyscyplinowanie grupy, usunięcie Mega-bloków.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA.

1.  Zabawa ze śpiewem: „Głowa – ramiona”. Dzieci pokazują tę część ciała, którą wymieniają w piosence. Z każdym powtórzeniem zwrotki tempo piosenki przyspiesza.

„Głowa, ramiona, brzuch i stopy, brzuch i stopy, brzuch i stopy.
Głowa, ramiona, brzuch i stopy, brzuch i stopy, brzuch i stopy.
Oczy, uszy, usta, nos”.

2. Pożegnanie i Podziękowanie za udział w zajęciach
„Wszyscy są, żegnam Was, już zabawę skończyć czas,
jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy”.

                                                                           

 

OPRACOWAŁY NAUCZYCIELKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIELGIEM

  

 MGR MONIKA WYSOCKA

MGR MAGDALENA ORYCH

MGR OLGA ZIEMIŃSKA

dotknij_paluszkow.jpgimg_4020.jpgimg_4098.jpgomin_kaluze.jpgprzejscie_przez_strumyk_po_kolorowych_kamieniach.jpgusiadz_i_wstan_z_woreczkiem_na_glowie.jpgimg_4092.jpgimg_4093.jpgimg_4070.jpgimg_4094.jpg

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2014 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Głowińska
Ilość wyświetleń: 5031
12 marca 2014 09:29 (Daria Głowińska) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2014 09:21 (Daria Głowińska) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2014 09:17 (Daria Głowińska) - Dodanie nowej zakładki.